Србија се задолжи за милијарда долари

22.11.2013 16:41

За да го покрие планираниот буџетски  дефицит во оваа  и во наредната фискална  година  Србија емитуваше евро обврзница во вредност  од   милијарда американски долари .Инвеститорите оствариле принос од 6,125 % ,а рокот на достасување е 5 години,односно 2018-та .

За да го покрие планираниот буџетски  дефицит во оваа  и во наредната фискална  година  Србија емитуваше евро обврзница во вредност  од   милијарда американски долари .Инвеститорите оствариле принос од 6,125 % ,а рокот на достасување е 5 години,односно 2018-та .

Како што соопшти Министерството за финансии на Србија  интерес пројавиле  повеќе од 140  глобални  инвеститори ,и  бил пет пати поголем од иницијално планираниот износ на емисија ,односно два и пол пати повеќе од реализираниот износ .Најголем број инвестотори биле од : САД, Велика Британија, Данска,но  и од други ЕУ земји . 

Свето Николовски