Каде се` има примена Нанотехнологијата

25.11.2013 11:29

Нанотехнологијата има потенцијал да создаде нови материјали и уреди со широк спектар на апликации, како на пример во медицината

Нанотехнологијата има потенцијал да создаде нови материјали и уреди со широк спектар на апликации, како на пример во медицината, електрониката и производството на енергија. Од друга страна, нанотехнологијата покренува голем број на прашања, што обично се случува скоро секогаш со воведувањето на една нова технологија.

Модерната синтетичка хемија стигна до точката каде што е можно да се произведат мали молекули на речиси секоја структура. Овие методи денес се користат за производство на широк спектар на корисни хемикалии како што се лекови или комерцијални полимери. Оваа способност го покренува прашањето за поширување на овој вид контрола на следното и пошироко ниво, наоѓање начин да се соберат овие молекули во таканаречени supermolecular соединенија, кои се состојат од многу молекули наредени во добро дефиниран начин.