Македонско Хрватска економска соработка

25.11.2013 12:48

Сите пет заеднички договорени обврски меѓу министерствата за економија на Македонија и на Хрватска се реализирани за само 30 дена. Фирмата ,,Мали Лошињ” ја започна градбата на фабриката за вода, усогласен е текстот на договорот за економска соработка меѓу двете земји ,отворена е канциларија за поддршка на хрватските компании во Скопје, а со двете Стопанскои комори  е  организиран  и бизнис форум .Во иднина како што велат министрите Сараќини и Врдољак економската соработка ќе се одвива според одредбите на  Договорот за стабилизација на Македонија со ЕУ.

 

Свето Николовски 

Сите пет заеднички договорени обврски меѓу министерствата за економија на Македонија и на Хрватска се реализирани за само 30 дена. Фирмата ,,Мали Лошињ” ја започна градбата на фабриката за вода, усогласен е текстот на договорот за економска соработка меѓу двете земји ,отворена е канциларија за поддршка на хрватските компании во Скопје, а со двете Стопанскои комори  е  организиран  и бизнис форум .Во иднина како што велат министрите Сараќини и Врдољак економската соработка ќе се одвива според одредбите на  Договорот за стабилизација на Македонија со ЕУ.

 

Свето Николовски