Неуроинжинеринг - Иднината е сега

28.11.2013 13:09

Областа на Neural engineering се базира на полиња на компјутерските невронски мрежи, експерименталните невронски мрежи, клиничка неврологија , електротехниката и процесирање на сигналот на живеење на нервните ткива, и ги опфаќа елементите од роботиката, кибернетиката, компјутерски инженеринг, нервното ткиво и нанотехнологијата.

Областа на Neural engineering се базира на полиња на компјутерските невронски мрежи, експерименталните невронски мрежи, клиничка неврологија , електротехниката и процесирање на сигналот на живеење на нервните ткива, и ги опфаќа елементите од роботиката, кибернетиката, компјутерски инженеринг, нервното ткиво и нанотехнологијата.
Научниците пробуваат да го поврзат човековиот мозок со надворешниот свет преку компјутерски програм. Тоа значи дека слепите луѓе ќе можат да гледаат, и ќе може да се рекреираат оние моторични функции на мозочниот кортекс, кои мозокот ги дава како команди за да се движат мускулите. Генерално целта е една, да се поврзе човековиот мозок со  надворешниот свет.