Мала искористеност на Ипард средставата

28.11.2013 15:03

Сеуште е мала искористеноста на Ипард средствата

 Земјоделците  треба  преку добри проекти  да ги повлечат парите  кои им се на располагање смета  министерот Димовски. Акредитацијата за новите компоненти од  Ипард  фондовите   ке овозможат  техничка помош и рурална инфраструктура значајни во  земјоделството .Ако на тоа се додадат  и добрата земјоделска пракса  и почитувањето на еколошките норми тоа ке гарантира добри резултати, изјави  Љупчо Димовски министер за земјоделство ,шумарство и водостопанство. 

 Со европски пари  со околу 950000 евра во идниот период ке се доекипараат  и технички опремат сите инситуции поврзани   со земјоделството , што ке  треба да обезбеди чекор повеке  до обичниот земјоделец  доближувајки не до европското  земјоделство .

Дијана Ценевска