Либерализација на пазарот на енергија

29.11.2013 15:44

Македонија и регионот имаат предуслови со  либерализација на пазарот на електрична енергија да се формира и берза  со што ќе  се создадат услови за поголема конкурентост. Со тоа и потрошувачите  на електрична енергија ке имаат избор   од каде ке купуваат по пазарни цени . Сепак и натаму граѓаните и компаниите  стравуваат дека либерализацијата на пазарот на електирчна енергија ќе ја зголеми цената за киловат час, што е барање од  европската енергетска заедница.

 

Македонија и регионот имаат предуслови со  либерализација на пазарот на електрична енергија да се формира и берза  со што ќе  се создадат услови за поголема конкурентост. Со тоа и потрошувачите  на електрична енергија ке имаат избор   од каде ке купуваат по пазарни цени . Сепак и натаму граѓаните и компаниите  стравуваат дека либерализацијата на пазарот на електирчна енергија ќе ја зголеми цената за киловат час, што е барање од  европската енергетска заедница.