Дали знаете што содржи вашата храна?

04.12.2013 11:45

Често слу­шаме дека здра­вјето е пова­жно од сè, но тоа повеќе ни звучи како пра­зна фло­скула која се упо­тре­бува колку да се нај­деме во раз­го­вор. Но за да бидеме здрави, прво треба да знаеме што јадеме. Од сега точно ќе знаеме што содржи нашиот оброк, TellSpec е брз, лесен, мобилен апарат кој преку вајарлес се поврзува со вашиот телефон и ви ги кажува сите состојки на храната, алергени, хемиски состав, нутриенти, калории.

 

Често слу­шаме дека здра­вјето е пова­жно од сè, но тоа повеќе ни звучи како пра­зна фло­скула која се упо­тре­бува колку да се нај­деме во раз­го­вор. Но за да бидеме здрави, прво треба да знаеме што јадеме. Од сега точно ќе знаеме што содржи нашиот оброк, TellSpec е брз, лесен, мобилен апарат кој преку вајарлес се поврзува со вашиот телефон и ви ги кажува сите состојки на храната, алергени, хемиски состав, нутриенти, калории.