Инфо

 • Соопштенија 21.09.2023 13:39

  СООПШТЕНИЕ

  Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец октомври 2023 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет.

 • Соопштенија 20.09.2023 14:51

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите кои им е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за осигурителни брокери, дека првиот дел – теоретски дел  од стручниот испит за осигурителни брокери ќе се одржи на ден 13.10.2023 година од период од 13:30 до 15:30 часот,

 • Соопштенија 20.09.2023 14:50

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето, дека првиот дел – теоретски дел  од стручните испити ќе се одржи на ден 12.10.2023  година во период од 11:00 до 15:3

 • Соопштенија 15.09.2023 13:46

  Предлог- годишна програма за работа на ЈРП МРТ за 2024- та година

  Сите сугестии и забелешки по однос на Предлог- годишната програма, сите засегнати лица може да ги достават преку е-мејл адресата: [email protected].

 • Соопштенија 14.09.2023 16:27

  Записник од 226 седница на Програмски совет на МРТ

  Записникот може да го преземете на следниот линк: 

 • Соопштенија 01.09.2023 14:00

  ­Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

  Комората на РСМ за приватно обезбедување организира:

  ­Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 14.09.2023 год. со почеток во 16.00 ч.

   

 • Соопштенија 29.08.2023 15:38

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето, дека првиот дел – теоретски дел  од стручните испити ќе се одржи на ден 12.9.2023  година во период од 09:00 до 16:00

 • Соопштенија 29.08.2023 15:38

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите кои им е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за осигурителни брокери, дека првиот дел – теоретски дел  од стручниот испит за осигурителни брокери ќе се одржи на ден 13.9.2023 година од период од 11:30 до 16:00 часот, д

 • Соопштенија 23.08.2023 14:55

  Годишен план за измена на Годишниот план за јавни набавки на ЈРП МРТ за 2023-та година

  Годишниот план за јавни набавки може да го преземете на следниот линк:

 • Соопштенија 23.08.2023 14:54

Pages