ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Кукули

• 10:40  Коцки со броеви

• 10:45  Дампер и Скуп

• 10:55  Квиско

• 11:30  Дајте музика

• 12:05  5+ Фамилија

• 12:35  Македонски народни приказни  

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Слушај со срце

• 14:30  7 минути здравје

• 14:40  ТВ - Такси 28

• 15:10  Преспав

• 15:50  Во живо  - програма на градови

• 16:40  7 минути здравје

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Технолошки центар

• 18:10  Школата за готвење на Марта

• 18:35  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 19:00  Коцки со броеви

• 19:05  Дампер и Скуп

• 19:20  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  360 степени

• 21:15  Ексклузива

• 22:50  Дневник 3

• 23:05  Спорт

• 23:15  Метео

• 23:20  Лас Вегас

• 0:05    25. час

• 1:45    Дневник 2

• 2:15    Спорт

• 2:22    Метео

• 2:25    Македонија наутро

• 5:20    Музичко интермецо

• 5:32    Едноставно заводливо

• 6:05    Технолошки центар

• 6:28    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Кукули

• 10:35  Коцки со броеви

• 10:40  Дампер и Скуп

• 10:55  Квиско

• 11:30  Дајте музика

• 12:00  5+ Фамилија

• 12:30  Македонски народни приказни  

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Светот на тишината

• 14:00  Знаете ли

• 14:10  360 степени

• 15:10  Преспав

• 15:50  Во живо  - програма на градови

• 16:40  7 минути здравје

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Само прашај

• 18:15  15 - минутните оброци на Џејми

• 18:40  Во кадар

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Дипломатија и бизнис

• 21:10  Барајќи пријател за крај на светот

• 22:50  Дневник 3

• 23:05  Спорт

• 23:15  Метео

• 23:20  Лас Вегас

• 0:05    Дипломатија и бизнис

• 1:00    Во кадар

• 1:31    Дневник 2

• 2:01    Спорт

• 2:08    Метео

• 2:11    Македонија наутро

• 5:06    Музичко интермецо

• 5:20    Светот на тишината

• 5:45    Само прашај

• 6:10    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Кукули

• 10:40  Коцки со броеви

• 10:45  Дампер и Скуп

• 10:55  Квиско

• 11:30  Дајте музика

• 12:05  5+ Фамилија

• 12:35  Македонски народни приказни  

• 13:00  Дневник

• 13:25  Метео

• 13:28  Аграр

• 14:20  Дипломатија и бизнис

• 15:20  Преспав

• 15:50  Во живо  - програма на градови

• 16:40  7 минути здравје

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  ТВ - Такси 28

• 18:15  Едноставно заводливо

• 18:45  15 - минутните оброци на Џејми

• 19:10  Коцки со броеви

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Агенда 35

• 20:45  Тајната на подморницата    К-19

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  Лас Вегас

• 0:15    ТВ - Такси 28

• 0:45    Едноставно заводливо

• 1:15    Дневник 2

• 1:45    Метео

• 1:48    Спорт

• 1:55    Македонија наутро

• 4:50    Музичко интермецо

• 5:10    Аграр

• 6:02    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Кукули

• 10:40  Коцки со броеви

• 10:45  Дампер и Скуп

• 10:55  Квиско

• 11:30  Дајте музика

• 12:00  5+ Фамилија

• 12:30  Македонски народни приказни  

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Приказна

• 14:20  Турлитава

• 14:50  Агенда 35

• 15:15  Преспав

• 15:50  Во живо  - програма на градови

• 16:40  7 минути здравје

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  70 - тите

• 18:30  15 - минутните оброци на Џејми

• 18:55  7 минути здравје

• 19:05  Дампер и Скуп

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  360 степени

• 21:05  Без граници

• 22:50  Дневник 3

• 23:05  Спорт

• 23:15  Метео

• 23:20  Лас Вегас

• 0:05    360 степени

• 0:50    Жилет

• 1:47    Дневник 2

• 2:17    Спорт

• 2:24    Метео

• 2:27    Едноставно заводливо

• 2:57    Македонија наутро

• 5:52    Музичко интермецо

• 6:12    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Кукули

• 10:35  Коцки со броеви

• 10:40  Дампер и Скуп

• 10:50  Квиско

• 11:25  Дајте музика

• 12:00  5+ Фамилија

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Фолк џубокс

• 14:30  360 степени

• 15:15  Преспав

• 15:50  Во живо  - програма на градови

• 16:40  7 минути здравје

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Витраж

• 18:20  15 - минутните оброци на Џејми

• 18:45  Вера тур  2023

• 19:10  Околу светот

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Свечено затворање на Филмски фестивал Браќа Манаки 2023

• 20:50  Милионер од гетото

• 22:50  Дневник 3

• 23:05  Спорт

• 23:15  Метео

• 23:20  Лас Вегас

• 0:05    Витраж

• 0:36    Жилет

• 1:31    Вера тур  2023

• 1:55    Дневник 2

• 2:25    Македонија наутро

• 5:20    Музичко интермецо

• 5:34    Фолк џубокс

• 6:26    Македонски народни приказни  

 

 • 6:45   Музичко интермецо

• 7:00    Технолошки центар

• 7:25    7 минути здравје

• 7:40    Неделен магазин

• 9:05    15 - минутните оброци на Џејми

• 9:30    ТВ - Такси 28

• 10:00  Вести

• 10:20  Дампер и Скуп

• 10:40  Коцки со броеви

• 10:50  Научен спектар

• 11:15  Петтиот ангел

• 11:45  Чудесна Македонија - Секвоја во Македонија

• 12:10  Третa доба

• 12:50  За Македонскиот јазик

• 13:00  Дневник

• 13:30  Витраж

• 13:55  Македонски фудбал           

• 16:00  Вера тур  2023

• 16:25  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Дипломатија и бизнис

• 18:30  70 - тите

• 19:15  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Жилет

• 21:10  Диана

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  Лас Вегас

• 0:15    Лас Вегас

• 0:57    Лас Вегас

• 1:39    Вера тур  2023

• 2:04    Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 2:27    Дневник 2

• 2:57    Спорт

• 3:04    Метео

• 3:07    Жилет

• 4:02    Во кадар

• 4:37    Чудесна Македонија - Секвоја во Македонија

• 5:01    Третa доба

• 5:42    Музичко интермецо

• 6:07    Македонски народни приказни   

 

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:05    Дампер и Скуп

• 7:30    Коцки со броеви

• 7:45    7 минути здравје

• 8:05    Чудесна Македонија - Секвоја во Македонија

• 8:30    За Македонскиот јазик

• 8:40    Експедиција со Стив Бакшал

• 9:35    15 - минутните оброци на Џејми

• 10:00  Вести

• 10:25  Неделен магазин

• 12:00  Фолк џубокс

• 13:00  Дневник

• 13:30  Аграр

• 13:55  Македонски фудбал           

• 15:55  Едноставно заводливо

• 16:30  Школата за готвење на Марта

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Приказна

• 18:40  Приказни од Ориентот

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Во кадар

• 20:50  Легенда

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  Покрив

• 0:30    Лас Вегас

• 1:15    Лас Вегас

• 1:56    Дневник 2

• 2:26    Спорт

• 2:33    Метео

• 2:36    Приказна

• 3:26    Приказни од Ориентот

• 4:11    Фолк џубокс

• 5:03    Аграр

• 5:53    Музичко интермецо

• 6:13    Македонски народни приказни