ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:05  Светот на Биби

• 11:25  Околу светот

• 11:30  7 минути здравје

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Агенда 35

• 14:05  Радиус

• 14:35  Музичка индустрија

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Технолошки центар

• 19:00  Околу светот

• 19:05  Бумеранг

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Изгубениот град З

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:03  25. час

• 23:59  Лас Вегас

• 0:40    Наш подиум

• 1:27    Радиус

• 1:57    Дневник 1

• 2:27    Спорт

• 2:34    Метео

• 2:37    Македонија наутро

• 5:32    Музичко интермецо

• 5:52    Турлитава

• 6:15    Македонски народни приказни  

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:00  Светот на Биби

• 11:20  Околу светот

• 11:30  7 минути здравје

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Петтиот ангел

• 14:05  Музичка индустрија

• 14:40  Турлитава

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Радиус

• 19:20  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Пркос

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Лас Вегас

• 23:49  Наш подиум

• 0:42    Хедонизам со Фичо

• 1:21    Радиус

• 1:58    Дневник 1

• 2:28    Спорт

• 2:35    Метео

• 2:38    Македонија наутро

• 5:33    Музичко интермецо

• 5:48    Петтиот ангел

• 6:18    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:00  Светот на Биби

• 11:20  Околу светот

• 11:30  7 минути здравје

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Аграр

• 14:30  Третa доба

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Жилет

• 19:20  Околу светот

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:20  Легенда

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Лас Вегас

• 23:45  Наш подиум

• 0:32    Жилет

• 1:13    Дневник 1

• 1:43    Спорт

• 1:50    Метео

• 1:53    Македонија наутро

• 4:48    Музичко интермецо

• 5:18    Аграр

• 6:10    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:00  Светот на Биби

• 11:20  7 минути здравје

• 11:30  Околу светот

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Музичка индустрија

• 14:10  7 минути здравје

• 14:25  Разгледници од Европа - Малта

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Приказна

• 19:25  Околу светот

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Девојка од милион долари

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Лас Вегас

• 23:45  Мементо

• 1:16    Наш подиум

• 2:02    Дневник 1

• 2:32    Спорт

• 2:39    Метео

• 2:42    Македонија наутро

• 5:37    Музичко интермецо

• 5:57    Турлитава

• 6:18    Град под шатори

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:00  Светот на Биби

• 11:20  7 минути здравје

• 11:30  Најтајните хотели на светот

• 12:20  Околу светот

• 12:30  Земјотрес 5:17

• 13:00  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Град - 60 години од скопскиот земјотрес

• 14:00  Македонија од воздух

• 14:25  Разгледници од Европа - Малта

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  ОЛИМПИСКИ ПОДИУМ

• 19:25  ЛОИ 2024 - Париз,  Свечено отворање

• 23:15  Дневник 3

• 23:30  Метео

• 23:35  Лас Вегас

• 23:37  Скопје 63

• 0:57    Хедонизам со Фичо

• 1:37    Дневник 1

• 2:07    Спорт

• 2:14    Метео

• 2:17    Македонија наутро

• 5:12    Музичко интермецо

• 5:42    Турлитава

• 6:07    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:05    Знаете ли

• 7:10    Неделен магазин

• 8:25    Технолошки центар

• 8:50    ЛОИ 2024 - Париз: Ракомет (м)  Шпанија - Словенија

• 10:30  ЛОИ 2024 - Париз: Стрелаштво, воздушна пушка мешани тимови

• 11:45  Музичко интермецо

• 12:00  ЛОИ 2024 - Париз: Кошарка  (м)  Австралија - Шпанија

• 12:50  ЛОИ 2024 - Париз: Одбојка (м)  Италија - Бразил

• 13:00  Вести

• 13:15  ЛОИ 2024 - Париз: Одбојка (м)  Италија - Бразил

• 15:00  ЛОИ 2024 - Париз: Велосипедизам, храонометар (ж)

• 16:00  ЛОИ 2024 - Париз: Скокови во вода, 3м синхроно  (ж)

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Метео

• 17:35  ЛОИ 2024 - Париз: Кошарка  (м) Франција - Бразил

• 19:15  ЛОИ 2024 - Париз: Ракомет (м)  Германија - Шведска

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Метео

• 20:05  ЛОИ 2024 - Париз: Ракомет (м)  Германија - Шведска

• 20:25  ЛОИ 2024 - Париз: Пливање,  ден 1

• 22:05  ЛОИ 2024 - Париз: Кошарка  (м) Грција - Канада

• 22:50  Дневник 3

• 23:05  Метео

• 23:10  Лас Вегас

• 23:50  20 години ДНК

• 1:48    Дневник 1

• 2:18    Метео

• 2:21    Жилет

• 3:06    Хедонизам со Фичо

• 3:46    Радиус

• 4:26    Музичко интермецо

• 4:51    Македонија од воздух

• 5:11    Турлитава

• 5:36    Третa доба

• 6:17    Македонски народни приказни  

 

• 6:45   Музичко интермецо

• 7:00    Бумеранг

• 7:20    За Македонскиот јазик

• 7:30    Околу светот

• 7:35    Школата за готвење на Марта

• 8:00    Најтајните хотели на светот

• 8:50    Радиус

• 9:20    ЛОИ 2024 - Париз: Стрелаштво, 10м  воздушен пиштол (м)

• 10:35  ЛОИ 2024 - Париз: Џудо - снимка

• 11:50  ЛОИ 2024 - Париз: Стрелаштво, 10м воздушен пиштол (ж)

• 12:50  ЛОИ 2024 - Париз: Одбојка (ж) Италија - Доминиканска Република

• 13:00  Дневник

• 13:15  ЛОИ 2024 - Париз: Одбојка (ж) Италија - Доминиканска Република

• 14:50  ЛОИ 2024 - Париз: Ватерполо (м) Италија -  САД

• 16:15  ЛОИ 2024 - Париз: Бокс

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Метео

• 17:35  Приказна

• 18:15  ЛОИ 2024 - Париз: Кошарка (м) Србија - САД

• 19:10  ЛОИ 2024 - Париз: Ватерполо (м) Хрватска - Ц. Гора

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Метео

• 20:05  ЛОИ 2024 - Париз: Ватерполо (м) Хрватска - Ц. Гора

• 20:25  ЛОИ 2024 - Париз: Пливање,  ден 2

• 22:15  ЛОИ 2024 - Париз: Одбојка (м) Словенија - Канада

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Метео

• 23:20  Лас Вегас

• 0:02    Тамара  - концерт

• 1:12    Приказна

• 1:57    Дневник 1

• 2:27    Метео

• 2:30    Радиус

• 3:00    Хедонизам со Фичо

• 3:40    Жилет

• 4:35    Македонија од воздух

• 5:00    Музичко интермецо

• 5:30    Турлитава

• 6:00    Македонски народни приказни