ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:30  Коцки со броеви

• 11:35  5+ Фамилија

• 12:10  Дајте музика

• 12:35  Мислам значи постојам 3

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Едноставно заводливо

• 14:05  Стисни плеј

• 15:00  Вести

• 15:20  Урбан лик

• 15:50  Во кадар

• 16:35  30 - минутните оброци на Џејми

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Технолошки центар

• 18:10  Научен спектар

• 18:40  Бумеранг

• 19:05  Коцки со броеви

• 19:10  Гилигилис

• 19:15  Еги Попс

• 19:15  Кукули

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Црно бел свет

• 21:05  Приказна

• 21:55  Германија 1986

• 22:45  Дневник 3

• 23:00  Спорт

• 23:10  Метео

• 23:15  25. час

• 0:32    Стисни плеј

• 1:20    Во кадар

• 2:02    Дневник 2

• 2:32    Спорт

• 2:39    Метео

• 2:42    Македонија наутро

• 5:42    Музичко интермецо

• 5:57    Урбан лик

• 6:22    Македонски народни приказни    

 

• 6:45   Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:25  Коцки со броеви

• 11:30  5+ Фамилија

• 12:05  Дајте музика

• 12:35  Мислам, значи постојам

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Петтиот ангел

• 14:00  Витраж

• 14:25  Научен спектар

• 15:00  Вести

• 15:20  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 15:45  Приказна

• 16:35  30 - минутните оброци на Џејми

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Шоуто на Елон Маск

• 18:45  Урбан лик

• 19:10  Гилигилис

• 19:15  Еги Попс

• 19:15  Кукули

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Црно бел свет

• 21:00  Дипломатија и бизнис

• 21:55  Германија 1986

• 22:45  Дневник 3

• 23:00  Спорт

• 23:10  Метео

• 23:15  Добри луѓе

• 0:45    Дипломатија и бизнис

• 1:35    Витраж

• 2:05    Дневник 2

• 2:35    Спорт

• 2:42    Метео

• 2:45    Македонија наутро

• 5:45    Музичко интермецо

• 6:10    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:30  Коцки со броеви

• 11:35  5+ Фамилија

• 12:10  Дајте музика

• 12:40  Мислам, значи постојам

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Аграр

• 14:15  Третa доба

• 15:00  Вести

• 15:25  Само прашај

• 16:00  Во живо - Програма на градовите

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Едноставно заводливо

• 18:25  Италијанската трпеза на Силвија Колока

• 18:50  Знаете ли

• 18:55  Коцки со броеви

• 19:00  Гилигилис

• 19:05  Еги Попс

• 19:10  Кукули

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Црно бел свет

• 21:05  Агенда 35

• 21:45  Германија 1986

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Игра на имитирање

• 0:55    Едноставно заводливо

• 1:30    Дневник 2

• 2:00    Спорт

• 2:07    Метео

• 2:10    Македонија наутро

• 5:10    Музичко интермецо

• 5:30    Аграр

• 6:20    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Ѕвон

• 11:10  Гилигилис

• 11:15  Еги Попс

• 11:15  Кукули

• 11:25  5+ Фамилија

• 12:00  Дајте музика

• 12:30  Тин  камп

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Неделен магазин

• 15:00  Вести

• 15:20  Агенда 35

• 16:00  Во живо - Програма на градовите

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Ентони Бордејн - Без резервации

• 18:25  Тин  камп

• 19:00  Коцки со броеви

• 19:05  Гилигилис

• 19:10  Еги Попс

• 19:10  Кукули

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Црно бел свет

• 21:00  Објектив

• 21:55  Германија 1986

• 22:45  Дневник 3

• 23:00  Спорт

• 23:10  Метео

• 23:15  Извлекување

• 0:45    Едноставно заводливо

• 1:20    Во кадар

• 2:00    Агенда 35

• 2:30    Дневник 2

• 3:00    Спорт

• 3:07    Метео

• 3:10    Македонија наутро

• 6:10    Музичко интермецо

• 6:25    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:10  Гилигилис

• 11:15  Еги Попс

• 11:15  Кукули

• 11:25  Коцки со броеви

• 11:30  5+ Фамилија

• 12:00  Дајте музика

• 12:25  Тин  камп

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Фолк џубокс

• 14:35  Турлитава

• 15:00  Вести

• 15:25  Само прашај

• 16:00  Жилет

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Витраж

• 18:15  Урбан лик

• 18:35  Тин  камп

• 19:05  Гилигилис

• 19:10  Еги Попс

• 19:15  Кукули

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Црно бел свет

• 21:05  Стисни плеј

• 21:55  Германија 1986

• 22:45  Дневник 3

• 23:00  Спорт

• 23:10  Метео

• 23:15  Добри луѓе

• 0:45    Стисни плеј

• 1:35    Витраж

• 2:01    Дневник 2

• 2:31    Спорт

• 2:38    Метео

• 2:41    Македонија наутро

• 5:41    Музичко интермецо

• 5:56    Урбан лик

• 6:15    Македонски народни приказни  

 

 • 6:45   Си било еднаш 

• 6:55    Здрава и безбедна храна

• 7:30    Технолошки центар

• 8:00    Македонија наутро

• 10:00  Вести

• 10:20  Гилигилис -  ден на шегата

• 10:25  Гилигилис

• 10:30  Еги Попс

• 10:35  Кукули

• 11:00  Тин  камп

• 11:30  Тин  камп

• 12:00  Петтиот ангел

• 12:30  Бумеранг

• 12:50  За Македонскиот јазик

• 13:00  Вести

• 13:20  Третa доба

• 14:05  Урбан лик

• 14:30  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 14:55  Македонски фудбал:  Македонија ЃП -  Работнички

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Стисни плеј

• 18:35  Ентони Бордејн - Без резервации

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Жилет

• 21:15  Славно неславната Флоренс

• 23:05  Дневник 3

• 23:20  Спорт

• 23:30  Метео

• 23:35  Германија 1986

• 0:25    Германија 1986

• 1:10    Германија 1986

• 1:55    Витраж

• 2:21    Дневник 2

• 2:51    Спорт

• 2:58    Метео

• 3:01    Македонија наутро

• 5:01    Музичко интермецо

• 5:31    Третa доба

• 6:16    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:05    Дајте музика

• 7:25    Дајте музика

• 7:50    Дајте музика

• 8:15    Гилигилис

• 8:20    Еги Попс

• 8:25    Кукули

• 8:45    Италијанската трпеза на Силвија Колока

• 9:10    Експедиција со Стив Бакшал

• 10:00  Вести

• 10:25  Неделен магазин

• 11:50  Фолк џубокс

• 13:00  Вести

• 13:20  Аграр

• 14:20  Турлитава

• 14:55  Македонски фудбал: Брегалница - Тиквеш

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Големо азиско железничко патување

• 18:50  Едноставно заводливо

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Во кадар

• 21:00  Повторно дома

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  ЗЏМ  Биг Бенд и Рамбо Амадеус - Чудо на Балканот

• 1:05    Германија 1986

• 1:51    Германија 1986

• 2:39    Дневник 2

• 3:09    Спорт

• 3:16    Метео

• 3:19    Неделен магазин

• 4:38    Музичко интермецо

• 5:08    Аграр

• 6:03    Македонски народни приказни