ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:40  Упс, го сменив светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Агенда 35

• 14:10  Дипломатија и бизнис

• 15:00  Приказни од Ориентот

• 15:45  7 минути здравје

• 15:55  Светот во војна

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Бумеранг

• 19:05  Околу светот

• 19:10  Штрумфови

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  360 степени

• 21:35  Мозок во пламен, еден месец лудило

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  Приказната на робинката

• 0:20    25. час

• 1:54    Наш подиум

• 2:49    Дневник 1

• 3:14    Спорт

• 3:21    Метео

• 3:24    Македонија наутро

• 6:19    Музичко интермецо

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:35  Околу светот

• 11:45  Упс, го сменив светот

• 12:35  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  360 степени

• 15:00  Приказни од Ориентот

• 15:45  7 минути здравје

• 15:55  Светот во војна

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Само прашај

• 19:10  Штрумфови

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Објектив

• 21:15  Ноемвриски човек

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:35  Приказната на робинката

• 0:30    Објектив

• 1:30    Наш подиум

• 2:25    Дневник 1

• 2:50    Спорт

• 2:57    Метео

• 3:00    Македонија наутро

• 5:55    Музичко интермецо

• 6:15    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:35  Околу светот

• 11:40  Упс, го сменив светот

• 12:35  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Објектив

• 14:40  Турлитава

• 15:05  Приказни од Ориентот

• 15:55  7 минути здравје

• 16:05  2000 - тите

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Околу светот

• 18:45  Штрумфови

• 19:00  Светот на Биби

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  УЕФА  ЛШ - Фудбал                

• 20:50  УЕФА ЛШ - Фудбал 1/4 - Финaле Манчестер Сити - Реал Мадрид                                      

• 22:55  УЕФА  ЛШ - Фудбал                

• 23:10  Дневник 3

• 23:25  Спорт

• 23:35  Метео

• 23:40  УЕФА  ЛШ -   Преглед              

• 0:05    Приказната на робинката

• 0:58    Наш подиум

• 1:53    Дневник 1

• 2:18    Спорт

• 2:25    Метео

• 2:28    Македонија наутро

• 5:23    Музичко интермецо

• 5:33    Приказни од Ориентот

• 6:19    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:35  Околу светот

• 11:40  Упс, го сменив светот

• 12:35  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Во кадар

• 14:20  Хедонизам со Фичо

• 15:00  Турлитава

• 15:25  Разгледници од Европа

• 16:10  2000 - тите

• 16:55  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Околу светот

• 18:45  Штрумфови

• 19:00  Светот на Биби

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  360 степени

• 21:10  Основачот

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  Приказната на робинката

• 0:16    360 степени

• 1:11    Наш подиум

• 2:06    Дневник 1

• 2:31    Спорт

• 2:38    Метео

• 2:41    Македонија наутро

• 5:36    Музичко интермецо

• 5:51    Турлитава

• 6:16    Македонски народни приказни  

 

 

 • 6:45   Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:40  Упс, го сменив светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Бумеранг

• 14:00  360 степени

• 14:55  Турлитава

• 15:20  Разгледници од Европа

• 16:05  2000 - тите

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Околу светот

• 18:45  Штрумфови

• 19:00  Светот на Биби

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Дебата - Избори 2024

• 21:20  Агенда 35

• 21:50  Попатна станица со Ентони Бордејн

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Игра на имитирање

• 0:55    Наш подиум

• 1:50    Агенда 35

• 2:20    Дневник 1

• 2:45    Спорт

• 2:52    Метео

• 2:55    Македонија наутро

• 5:50    Музичко интермецо

• 6:05    Бумеранг

• 6:26    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 6:55    Знаете ли

• 7:00    Светот на Биби

• 7:20    Македонски ендемити

• 7:55    Неделен магазин

• 9:25    Технолошки центар

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:15  Речет и Кланк

• 11:50  7 минути здравје

• 12:00  Светот на тишината

• 12:25  Знаете ли

• 12:35  Бумеранг

• 13:00  Дневник

• 13:30  Третa доба

• 14:15  Фолк џубокс

• 15:30  Наш подиум

• 16:25  Околу светот

• 16:35  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал         

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Агенда 35

• 18:30  Хедонизам со Фичо

• 19:10  Штрумфови

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Легенда

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Приказната на робинката

• 23:50  Приказната на робинката

• 0:45    Хедонизам со Фичо

• 1:25    Наш подиум

• 2:20    Дневник 1

• 2:45    Спорт

• 2:52    Метео

• 2:55    Агенда 35

• 3:35    Неделен магазин

• 5:05    Музичко интермецо

• 5:15    Светот на тишината

• 5:40    Третa доба

• 6:20    Македонски народни приказни    

 

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:10    Штрумфови

• 7:25    Светот на Биби

• 8:05    Бумеранг

• 8:30    Знаете ли

• 8:40    За Македонскиот јазик

• 8:50    Школата за готвење на Марта

• 9:15    Папата, најмоќниот човек во историјата

• 10:00  Вести

• 10:15  Неделен магазин

• 11:45  Фолк џубокс

• 13:00  Дневник

• 13:30  Музиката мојот живот

• 14:05  Хедонизам со Фичо

• 14:50  7 минути здравје

• 15:00  Приказната за Џејн Остин

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Приказна

• 18:30  Разгледници од Европа - Малта

• 19:10  Штрумфови

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Дебата - Избори 2024

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  Џез Фабрика Фестивал

• 0:21    Приказната на робинката

• 1:14    Приказната на робинката

• 2:00    Дневник 1

• 2:25    Спорт

• 2:32    Метео

• 2:35    Приказна

• 3:20    Музичко интермецо

• 3:35    Неделен магазин

• 5:05    Фолк џубокс

• 6:20    Македонски народни приказни