Годишен план за јавни набавки на ЈРП МРТ за 2024 година

22.01.2024 10:30

Годишниот план може да го преземете на следниот линк: