Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

10.01.2024 11:56

Комората на РСМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на: 18.01.2024 год. со почеток во 16.00 ч.