ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈРП МРТ ЗА 2024 ГОДИНА СО ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА

14.02.2024 11:27

Финансискиот план може да го преземете на следниот линк: