ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ЈРП МРТ ЗА 2024 ГОДИНА СО ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

14.02.2024 11:28

Годишниот план може да го преземете на следниот линк: