Уставен суд

Седница за избор на претседател на Уставен

30.05.2024 13:17

Во трка за кормилото на овој суд се осум судии. Претседателот се избира со двотретинско мнозинство...

Во тек е седница на Уставниот суд за избор на нов претседател. Во трка за кормилото на овој Суд се осум судии. Претседателот се избира со двотретинско мнозинство. Секој од уставните судии може да предложи кандидат.

Известува Игор Панов