Пет милиони влакна на нашето тело

24.12.2013 12:07

Пет милиони - тоа е бројот на влакна кои се распространети на целата површина на телото.Местото каде што се најгусти е главата каде што има повеќе од 150,000 влакна.Влакната на брадата се 25,000,кои може да останат подолго време на своето место (живеат 15 години за разлика од косата,која живее 4 години)пред  да паднат и да се заменат со нови.Ако не се сечат,влакната можат да достигнат еден метар должина.

Пет милиони - тоа е бројот на влакна кои се распространети на целата површина на телото.Местото каде што се најгусти е главата каде што има повеќе од 150,000 влакна.Влакната на брадата се 25,000,кои може да останат подолго време на своето место (живеат 15 години за разлика од косата,која живее 4 години)пред  да паднат и да се заменат со нови.Ако не се сечат,влакната можат да достигнат еден метар должина.