Известување за приватност на телефонското гласање на Евровизија 2021

28.04.2021 20:23

Следните информации имаат за цел да им обезбедат на учесниците на телефонското гласање на Евровизија 2021  (телевоутинг) преглед на личните податоци што ги собираме и обработуваме за вас кога гласате со повик и за вашите права според законот за заштита на податоците.

 Како заеднички контролори на податоците, се:

Европската раиодифузна организација(ЕБУ) заедно со радиодифузерот учесникот Македонската радио телевизија (МРТ) и домаќинот AVROTROS , Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

L’Ancienne-Route 17A

1218 Le Grand-Saconnex,

 Genève, Switzerland

(the EBU)

 

и

digame GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

(the Company)

 

се обврзани да ги штитат вашите лични податоци и да ја почитуваат вашата приватност во согласност со важечките закони за заштита на податоците, особено Регулативата за општа заштита на податоците на ЕУ 2016/679 (GDPR) и Германскиот федерален закон за заштита на податоците (BDSG). Ние нема да ги обработуваме вашите лични податоци за други цели што се наведени подолу.

ЕБУ и Компанијата извршија специфични и посебни аранжмани за заеднички контролори согласно член 26 од GDPR, чија клучна содржина е достапна на барање во просториите на ЕБУ или на Компанијата.

Кои категории лични податоци се обработуваат?

Ние ќе ги обработиме само личните податоци што ги добиваме кога ќе гласате со повик или со СМС-порака (без разлика дали е испратена директно или преку апликацијата ESC) користејќи врски обезбедени од давателот на фиксна или мобилна мрежа. Кога го правиме тоа, ние - во зависност од вашата земја на потекло - ќе ги собереме следните категории на податоци од вас доколку се применливи

  • Ваш мобилен телефонски број (MSISDN - број на дигитална мрежа на интегрирани услуги на мобилната станица)
  • Датумот и времето на учество во телевоутинг
  • Бројот на песната за кој гласавте
  • Името на вашиот снабдувач со фиксни или мобилни мрежи
  • Тип договор за провајдер на мрежа што го имате (при-пејд, договор).

 

Кои се целите на обработката и која е правната основа за ова?

Ние ги собираме вашите лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес (чл. 6 став. 1 (ф) GDPR) за да генерираме официјални резултати со кои се утврдува рангирањето на песните внесени во ESC и победникот од истите.

Вашето учество е доброволно и со учество во телевоутинг, вие давате согласност да ги обработуваме вашите лични податоци (наведени погоре) за целите на:

- пресметување и генерирање на валидни и официјални резултати на ЕСС врз основа на освоените гласови од публиката (вклучувајќи ги и вашите)

 - генерирање на збирна статистика за гласањето во ЕСС

- објавување на збирни и анонимизирани резултати Кој ќе има пристап до вашите лични податоци?

Кој ќе има пристап до вашите лични податоци?

 За да учествувате во телевоутингот, користите телекомуникациска услуга од вашиот национален телекомуникациски оператор и / или агрегатор кој може да проследи дел или сите ваши лични податоци до Компанијата за да овозможи пресметување на валиден резултат на публика.

Во рамките на компанијата, вашите лични податоци ќе бидат достапни за одделите на кои им се потребни за исполнување на договорните и правните обврски на компанијата. Давателите на услуги и викарни агенти кои работат во Компанијата, исто така, можат да добиваат лични податоци за такви цели, доколку тие се обврзат да ја задржат, особено, доверливоста и интегритетот. Таквите приматели би можеле, на пример, да бидат даватели на ИТ услуги или телекомуникациски услуги.

Нема да има трансфер на лични податоци до приматели надвор од Kомпанијата. Додека ЕБУ е заеднички контролор со компанијата во однос на телевоутингот, компанијата нема да ги пренесе вашите лични податоци на ЕБУ што ќе добие од компанијата само анонимни резултати за целите наведени погоре. Само збирните и анонимизирани резултати ќе бидат објавени.

Дали личните податоци ќе бидат пренесени во трета земја или меѓународна организација?

Гласовите дадени надвор од Германија ќе бидат пренесени на Компанијата во Германија со цел да ги процесираат и нема да се извршува понатамошно пренесување. Компанијата нема да пренесува лични податоци на трети земји надвор од Европската економска заедница.

Колку долго личните податоци ќе ги чуваме кај нас?

Компанијата ќе ги обработува и чува вашите лични податоци онолку колку што е потребно за да ги исполниме нашите договорни и законски обврски. Откако личните податоци повеќе не се потребни за исполнување на договорните или законските обврски, тие ќе се избришат освен ако не е потребна нивна понатамошна обработка - за определено време - за следниве цели:

 - Исполнување на обврските за складирање поврзани со законот за трговија и данок,

 - Германскиот трговски законик (ХГБ), даночниот законик (АО), законот за перење пари (GwG). Овие закони генерално ги специфицираат периодите на складирање за целите на архивирање и документација кои се движат од две до десет години.

Кои се вашите права?

Имате право да пристапите до вашите лични податоци и да побарате тие да се коригираат во случај на неточност или да се избришат во случај да не се повеќе потребни во однос на целите за кои се собрани и обработени.

Во некои случаи, имате право да побарате ограничување на обработката, преносливоста на податоците или да се спротивставувате на обработката. Секоја согласност што ќе ја дадете за обработка на вашите лични податоци од наша страна, може да се повлече во кое било време. Забележете дека повлекувањето на согласноста ќе важи само за во иднина. Обработката што се одвиваше пред повлекувањето на согласноста нема да влијае на тоа.

Може да ги остварите вашите права со испраќање на вашето барање по пошта на [email protected].

Ако сметате дека обработката на вашите лични податоци претставува повреда на законот (ите) за заштита на податоците, имате право да поднесете жалба до надзорниот орган, особено во земјата-членка на Европската унија на вашето вообичаено место на живеалиште, вашето работно место или местото каде што се случило повредата.

Како можете да контактирате со нашите службеници за заштита на податоци?

Ако имате какви било прашања или загриженост во врска со ова Известување за приватност, можете да контактирате:

- Офицер за заштита на податоци на компанијата на [email protected]

- Офицер за заштита на податоците на EBU на [email protected]

Ефективен датум и промени

Ова известување за приватност стапува на сила од 11 февруари 2021 година

Го задржуваме правото, според наша целосна дискреција, да менуваме, модифицираме, додаваме или отстрануваме делови од ова Известување за приватност во кое било време.