Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

17.12.2021 10:01

Комората на РСМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 23.12.2021 год. со почеток во 16.00 ч.