Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

14.02.2022 14:57

Комората на РСМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 24.02.2022 год. со почеток во 16.00 ч.