Финансиски план за изменување на Финансискиот план на ЈРП МРТ за 2022 година

15.02.2022 14:05

Финансискиот план може да го преземете на следниот линк: