Годишен план за изменување на Годишниот план за јавни набавки на ЈРП МРТ за 2022 година со дополнување на средства

15.02.2022 14:07

Годишниот план може да го преземете на следниот линк: