Финансиски план за изменување на финансискиот план на ЈРП МРТ со пренамена на средства за 2022 година

21.02.2022 16:07

Финансискиот план може да го преземете на следниот линк: