Годишен план за изменување на годишниот план за јавни набавки на ЈРП МРТ за 2022 година со дополнување на средства

21.02.2022 16:08

Годишниот план може да го преземете на следниот линк: