Годишен план за изменување на годишниот план за јавни набавки на ЈРП МРТ за 2023 година со пренамена на средства

24.10.2023 09:31

Годишниот план може да го преземете на следниот линк: