Струга

Трчаме за Ретки болести – MOZZART со поддршка на кампањата „Ги Запознаваме Ретките Болести 2023“

22.05.2023 19:33

Целта на трката е да се зголеми свеста за еднаков и правичен пристап до дијагноза, лекување, здравствена и социјална нега и можности, навремено објавување на тендерите за лекови за ретки болести, како и вклучување на Македонија во експерименталните студии за ретки болести...

Во рамки на третата „Трка на поезијата“ во Струга, за првпат се одржа трка посветена на лицата со ретки болести. Регионалниот лидер во приредување игри на среќа, даде целосна поддршка на овој настан и со свој тим од 14 вработени зема учество во истиот.

Целта на трката е да се зголеми свеста за еднаков и правичен пристап до дијагноза, лекување, здравствена и социјална нега и можности, навремено објавување на тендерите за лекови за ретки болести, како и вклучување на Македонија во експерименталните студии за ретки болести кои годиниве наназад ја одбегнуваат нашата земја.

Лицата со ретки болести се соочуваат со социјална изолација поради тоа што се сметаат за ранлива и занемарлива популација.

„Благодарност до општествено одговорната компанија Mozzart која ни помогна да ја реализираме националната кампања „Ги Запознаваме Ретките Болести 2023“, да земеме учество во Трка на Поезијата (Poetry Run)“, изјави претседателката на Здружението „Ретко е да си редок“, Гордана Лолеска.

Mozzart и натаму ја продолжува соработката и поддршката на активностите на здружението „Ретко е да си редок“, се со цел овозможување на лицата со ретки болести и на членовите на нивните семејства да бидат рамноправен дел од ова општество.