Финансиски план за изменување на финансискиот план на ЈРП МРТ за 2023 година со пренамена на средства

24.10.2023 09:30

Финансискиот план може да го преземете на следниот линк: